Fill out my online form.

Aktuellt

Erkänn Västsahara, Löfven!

26 Mars 2015

Under valrörelsen hade Socialdemokraterna som vallöfte att erkänna Palestina och Västsahara som självständiga stater. Regeringen erkände Palestina i regeringsförklaringen men har sedan dess aktivt valt bort att lyfta frågan om Västsahara.

Västsahara är sedan 1975 ockuperat av Marocko. Internationella Domstolen i Haag har avvisat Marockos anspråk på Västsahara. 1991 utlovades en FN-omröstning om Västsaharas självständighet, men Marocko har konsekvent förhindrat en sådan process sedan dess. Sveriges linje i den här frågan ska vara glasklar: folket i Västsahara har rätt till frihet och självständighet. FN-omröstningen måste bli av.

Till Expressen meddelar dock Stefan Löfven att det inte är aktuellt att erkänna Västsahara. Därmed agerar inte den rödgröna regeringen konsekvent utefter de principer man fastslog i Stefan Löfvens regeringsförklaring. Men dubbelmoral är inte dubbelt så bra. Om Palestina har rätten att erkännas som en fri stat, så bör rimligtvis även Västsahara erkännas av Sverige.

Liberala ungdomsförbundet kräver därför statsminister Stefan Löfven att infria sitt vallöfte och erkänna Västsahara som en självständig stat.

Liberala ungdomsförbundets förbundsstyrelse.

Kommentera inlägget

Män är djur

6 Mars 2015

Snart är det internationella kvinnodagen, en dag då politiker delar ut blommor till kvinnor på stan och ledarsidor pliktskyldigt skriver en krönika antingen för eller emot kvotering av bolagsstyrelser, medan mansaktivister på nätet upprörs över att jämställdhetsdebatten sätter kvinnor i fokus. Låt mig istället föreslå att både feminister och mansaktivister gör uppror mot detta: Att svenska domstolar utgår ifrån att män är djur.

För männen dumförklaras av rådande lagstiftning. I ett uppmärksammat våldtäktsmål i Lund förra året uppgav den åtalade att kvinnan vid upprepade tillfällen hade sagt nej och sluta. Men han hävdade att det hade varit ”på ett sätt som var väldigt bekant för honom som en del av sexet, han kände igen det från andra tjejer”. Han ställde inga frågor om vad hon ville ”eftersom det skulle ha kunnat förstöra sexet för henne”. Genom att spela dum kunde den åtalade bli friad, för åklagaren kunde inte bevisa att han verkligen förstått innebörden av att hon sagt nej och vridit sig undan. ”Om tanken inte har slagit honom, att hon inte vill ha sex med honom, då har han inte heller haft något uppsåt att göra det som han gjort. Han ska då också frikännas." Så uttalade sig domaren i Lundfallet efter att domen ifrågasatts. Han har tyvärr rätt. Det är inte domen det är fel på, utan lagstiftning och praxis.

Den man som inte i sin vildaste fantasi kan föreställa sig att en kvinna skulle kunna motstå honom ska alltså gå fri, enligt gällande lagstiftning. Extra märkligt blir detta med tanke på att det finns många andra brott där en åtalad kan dömas även om hen saknar uppsåt, därför att rätten bedömer att hen borde ha förstått hur saken låg till. Bidragsbrott kräver exempelvis inte uppsåt, det räcker att ha underlåtit att påtala att utbetalningarna var felaktiga i en situation där man borde ha förstått att något inte stämde. Oaktsamhet kallas det på juristsvenska.

Det säger något om vårt samhälle att det är kriminellt att vara oaktsam när det handlar om att ta emot bidrag från staten, men inte när det handlar om att våldföra sig på en annan människa.

Nu har det gått ett år sedan riksdagen beslöt att tillsätta en sexualbrottsutredning i vilken frågorna om samtycke och oaktsamhetsbrott ingår. Men trots att frågorna redan utretts 2008 och därmed borde kunna gå i ett snabbspår beslöt regeringen nu i januari att skjuta på utredningen ytterligare. Först i oktober 2016 ska utredningen lämna sin rapport. En lagändring kan tidigast tänkas vara aktuell 2018. Hur många fler våldtäktsmän kommer att kunna gå fria efter att ha spelat dumma till dess?

Bara den som har en mycket låg tilltro till mäns empatiska - eller för den delen intellektuella – förmåga kan försvara dagens lagstiftning. Män är inte djur, och bör därför förväntas ta ansvar för sina handlingar. Killar, blir ni inte rasande av att lagstiftare och domare behandlar er som mindre vetande?

Det blir jag.

Linda Nordlund Ordförande, Liberala ungdomsförbundet

Kommentera inlägget

Krislinje för ungdomar i USA

11 Februari 2015

"Hon slutar inte att våldta mig. Han har sagt att jag inte får säga till någon." Sms:et nådde Stephanie Shih 2011 när hon arbetade för en organisation som stöttade ungdomars entreprenörskap.

När hon frågade vem som gjorde det fick hon svaret:

"Min pappa".

I ett aktuellt nummer av tidskriften The New Yorker går det att läsa en artikel om organisationen Crisis text line som Shih drog i gång tillsammans med en kollega samma vecka som hon mottagit sms:et. Crises text line är en dygnetruntöppen krislinje för utsatta unga där kommunikationen sker via sms. En konversationsform som har visat sig mycket användbar för den här typen av samtal.

Detta gäller inte minst för unga som är utsatta för övergrepp i sin hemmiljö och som inte kan ringa, men däremot sms:a och använda sig av diskreta förkortningar som PIR, det vill säga parents in room (föräldrar i rummet), för att förklara situationen.

Många unga upplever det dessutom lättare att uttrycka känslor i skrift- och den som nås av samtalet hör inte om du gråter.

Sms:en kan gälla alltifrån stress över läxor till självdestruktivt beteende och övergrepp och de som svarar är nogsamt utbildade i hur de bör och inte bör svara. Viktigast av allt är att inte förminska ungdomarnas problem eller att låta som en robot.

Crises text line visar på vikten av att finnas i de medier som ungdomarna finns. Och då en genomsnittlig amerikansk ungdom sänder närmare 2000 sms i veckan är sms onekligen en effektiv kommunikationsväg för målgruppen.

I Sverige går det att chatta med Bris. Men bara på bestämda tider - annars är det mejl som gäller.

Regelbundet övertalas ungdomar som sms:ar Crises text line att inte ta livet av sig. Det visar på vikten av att finnas där när personer i kris behöver det som mest, och vikten av att finnas i ett lättillgängligt medium med omedelbar respons får inte underskattas.

En rapport från Socialstyrelsen från 2013 visar att ungas psykiska ohälsa har ökat de senaste årtiondena, och en mycket allvarlig aspekt av detta är att de som har problem med sin psykiska hälsa som unga ofta mår sämre även i vuxen ålder.

De behöver oftare öppen specialistvård, brukar mer psykofarmaka och tar i högre utsträckning livet av sig. För många blir det även svårt att tillgodogöra sig utbildning, etablera sig på arbetsmarknaden eller att knyta relationer och exempelvis bilda familj.

Tidiga insatser kan i många fall förhindra ett långvarigt utanförskap.

För en ung person är det ofta ett mycket större steg att skriva ett mejl än ett sms. I Sverige saknas ofta kunskap både inom det offentliga liksom inom hjälporganisationer om hur man bäst når fram till de unga genom deras egna kanaler. Det finns en stor potential att bättre anpassa budskap och hjälp till rätt medium. Verktygen finns, och måste användas för att utsatta unga ska få hjälp när de behöver den som mest, inte nästa gång de som ska hjälpa har tid att kolla mejlen.

Linda Nordlund, ordförande Liberala Ungdomsförbundet

Texten publicerades i Nerikes Allehanda 2015-02-11

Kommentera inlägget

Pressmeddelande: Ryska björnar i Sälen

13 Januari 2015

Under dagen har Liberala ungdomsförbundet placerat ut små ryska björnar runt om på Folk och försvaras rikskonferens för att uppmärksamma att alliansfriheten gör Sverige en björntjänst.

Krig är otänkbart tills det är verklighet. Och Rysslands invasion av Krim och aggression i Ukraina visar att Västeuropa inte alltid förstår att kriget kommit ens när små gröna män med stora vapensystem korsar gränsen. En realistisk försvarspolitik är inte alarmistisk, men förbereder för värsta tänkbara scenario.

Doktrinen om alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig är varken möjlig eller önskvärd i dag. Sveriges riksdag har genom solidaritetsförklaringen klargjort att vi inte ämnar lämna våra grannar i sticket – men vi har inte fått några garantier tillbaka. Vi betalar därmed premien utan att få tillgång till försäkringen. Det är en usel strategi.

Liberala ungdomsförbundet föreslår:

Sverige bör omgående söka medlemskap i Nato.

Försvarsbudgeten måste höjas i närtid, exempelvis genom att avveckla det statliga riskkapitalet vilket skulle frigöra omkring 10 miljarder kronor. På sikt bör Natos rekommendation om 2 procent av BNP utgöra riktmärke för försvarsbudgeten.

Fler och större övningar. En satsning på försvaret bör fokusera på övningsverksamhet och incidentberedskap.

Dra tillbaka regeringsbeslut 5. I dagens säkerhetspolitiska situation måste försvarsmakten stärkas på personalsidan, inte tvingas till nedskärningar om 500 miljoner kr per år.

PRESSKONTAKT - Förbundssekreterare Ebba Tornérhielm, Mobil 070-734 57 15 eller ebba.tornerhielm@luf.se

Kommentera inlägget

Anmäl dig till basliberalen 7-8 februari 2015!

7 Januari 2015

OBS: BASLIBERALEN ÄR FULL. Maila ebba.tornerhielm@luf.se för att skriva upp dig på reservlistan. Inom kort annonseras datum för nästa basliberal.

Basliberalen är LUF:s utbildning för dem som är nya i förbundet, eller bara intresserade. Du kan anmäla dig via länken nedan. Senaste anmälningsdag är den 22:e maj, men antalet platser är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt om du är intresserad!

Om du vill veta mer om Liberala ungdomsförbundet och bli aktiv lokalt är detta ett tillfälle du inte får missa! Det ger dig en inblick i förbundets alla frågor så som skola och utbildning, flyktingpolitik, feminism, EU och mycket mer. Du kommer att träffa unga liberaler från hela Sverige. Vi berättar vad som erbjuds dig som ny medlem och hur du kan bidra till att liberalismen sprids i Sverige.

Hör av dig till ebba.tornerhielm@luf.se eller 070 734 57 15 om du vill ha mer information om basliberalen.

Basliberalen hålls på kurssgård strax utanför Stockholm.

På utbildningen är all förtäring av alkohol förbjuden vilket även gäller oss. Kudde och täcke finns i varje säng och sängkläder och en större handduk ingår. Ett hett tips är att ta med varma strumpor eller tofflor eftersom golvet blir kallt och det är skoförbud inomhus.

Vill man komma till kursgården redan på fredagen är det fullt möjligt om man meddelar Ebba Tornérhielm i förväg.

Boka biljetter till Stockholm själv så snart som möjligt. Dina resor ersätts i efterhand av förbundet upp till 1000 kronor, om din resa kostar mer än så måste den bli godkänd på förhand för att du ska få full ersättning. Mer information kommer via e-post en vecka före kursen till dem som har anmält sig!

Anmäld dig här!

Kommentera inlägget

Sverige har valt en usel strategi

11 December 2014

Fyra ryska bombplan med kärnvapenkapacitet övade i söndags över Östersjön. Det är en upptrappning som vi inte sett tidigare. Nu, om någonsin, behövs en saklig diskussion över blockgränserna om vilka konsekvenser Putins aggression får för Sverige. Men från försvarsministern är det tyst, och riksdagens partier är upptagna med att positionera sig inför extravalet. För landets säkerhet är detta en ovanligt dyster vinter.

Den slovakiske premiärministern uppskattade nyligen risken för ett storkrig till omkring 70 procent. Och det var inte ett krig mellan Ryssland och Ukraina han avsåg. Allt fler bedömare runt om i Europa varnar för att vår kontinent befinner sig i ett förkrigstillstånd, med upptrappade spänningar och allvarliga incidenter främst i Östersjön och runt Arktis.

I höstas kidnappade Ryssland en estnisk underrättelseofficer – på estnisk mark. Till detta skall läggas ubåtskränkningen i Stockholms skärgård och det ryska signalspaningsplanet som utanför Malmö var några meter ifrån att krocka med ett av SAS passagerarplan. Detta är allvarliga provokationer, med potentiellt dödlig utgång. Och hade någon dött, oavsett om det varit skandinaver på väg till Rom på semester med SAS-planet eller ryska spetsnaztrupper som träffats av en sjunkbomb i Kanholmsfjärden, är sannolikheten hög för att det varit början på en svårstoppad våldsspiral.

Krig är otänkbart tills det är verklighet. Och Rysslands invasion av Krim och aggression i Ukraina visar att Västeuropa inte alltid förstår att kriget kommit ens när små gröna män med stora vapensystem korsar gränsen. En realistisk försvarspolitik är inte alarmistisk, men förbereder för värsta tänkbara scenario.

Ingenting tyder på att situationen i vårt närområde kommer att förändras till det bättre i närtid. När Putin förra veckan höll sitt årliga presidenttal till nationen varnade han för Natos planer på missilförsvar i Polen, och sade: ”Ingen kommer någonsin att vara Ryssland militärt överlägset, vi har en modern armé redo för strid.” Den alltmer konfrontativa retoriken från ryskt håll oroar Baltikum och Polen, men borde också få svenska försvarspolitiker att nyktra till.

I slutet av oktober presenterade Tomas Bertelman, en av Sveriges mest erfarna ambassadörer, en utredning av Sveriges försvarspolitiska samarbeten. "Det mesta talar för att militärgeografi, teknik och styrkeförhållanden gör att delar av Sverige kommer att beröras i en konflikt, vare sig vi vill eller inte", var slutsatsen.

Doktrinen om alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig är varken möjlig eller önskvärd i dag. Sveriges riksdag har genom solidaritetsförklaringen klargjort att vi inte ämnar lämna våra grannar i sticket – men vi har inte fått några garantier tillbaka. Vi betalar därmed premien utan att få tillgång till försäkringen. Det är en usel strategi.

Därför är det beklämmande att försvarsminister Peter Hultqvist (S) utan vidare diskussion avskrev Bertelmans rekommendation: att seriöst utreda vad ett Natomedlemskap skulle innebära för Sverige.

Linda Nordlund, ordförande Liberala Ungdomsförbundet

Kommentera inlägget

Linda Nordlund skriver om vardagssexism.

20 November 2014

Han lyssnar inte när jag pratar, han tittar på min mun som rör sig och tänker att han föredrar den målad.

Det hade varit ett riktigt bra möte, konstruktivt och intressant. Ett gemensamt projekt började ta form runt konferensbordet, jag hade lagt fram idéer och fått gehör för dem. Därför var jag inte beredd när en av de äldre männen efteråt lutade sig fram och viskade i mitt öra: ”Jag hade hoppats att du skulle ha det röda läppstiftet du har på bilderna. Jag gillar röda läppar.” Ja visst ja. Jag var inte bara yngst i mötesrummet. Jag var också den enda kvinnan. Det påmindes jag om nu.

En slipprig kommentar, lite onödig och oönskad närhet, andedräkt i örat, det är ingen stor grej. Det finns en anledning till att ”vardagssexism” har blivit ett begrepp. Det är sådant man får räkna med som kvinna som rör sig i mansdominerade sektorer. Eller för den delen som kvinna som rör sig i det offentliga rummet. På nätet cirkulerar just nu en film där en ung kvinna tyst promenerar genom New York, och via en dold kamera fångar alla så kallade cat calls hon möter från främmande män. På tio timmar ropade män efter henne fler än hundra gånger. Ett par av männen följde efter henne medan hon promenerade flera kvarter, trots att det var mycket tydligt att hon inte var intresserad av att interagera med dem.

När jag pratar om vardagssexism är jag alltid rädd att mötas av precis den sortens förakt som videon gett upphov till i kommentarsfälten: Du är svag om du tar åt dig, och du är en överspänd feminist som inte ens kan hantera en komplimang.

Men jag tror inte att de som säger så förstår varför vardagssexismen tär så oproportionerligt hårt på mig. En sådan där kommentar får mig att krympa. För det han viskar i mitt öra är att det inte spelar någon roll hur professionellt jag har uppträtt, hur väl förberedda mina inlägg i diskussionen var, eller hur kreativa idéer jag hade. Han lyssnar inte när jag pratar, han tittar på min mun som rör sig och tänker att han föredrar den målad.

För honom är det nämligen viktigare hur attraktiv han finner mig, än vad jag bidrar med till diskussionen. Med en liten kommentar har han reducerat mig från att vara en individ till att bli enbart ett kön, från en jämlik yrkesmänniska till ett objekt.

Och i mig händer något, jag översköljs av en känsla av osäkerhet och misslyckande. Det tar ungefär tre sekunder innan jag tänker: ”Du ska aldrig mer ha rött läppstift i jobbsammanhang. Och du fattar väl att du inte kan ha utsläppt hår och tajta jeans om någon ska ta dig seriöst?! Att det här händer är ditt fel, för även om du inte förstod det har du sänt en felaktig signal.”

Sedan blir jag arg. Det är inte jag som har uppträtt oprofessionellt. Hans handlande säger ingenting om min kompetens – men det säger allt om hans. Att det finns mossiga machomän i mötesrummen ska inte få hindra mig ifrån att driva de frågor jag tror på.

Med eller utan läppstift förtjänar jag att bli lyssnad på.

Kommentera inlägget

Linda Nordlund skriver om hur regeringen hotar kvinnors möjlighet till karriär.

15 Oktober 2014

Lägg Alyssa Carsons namn på minnet. Hon är bara tretton år, men har enligt Nasa goda chanser att år 2033 bli den första människan som sätter sin fot på Mars. Denna aspirerande astronaut talar utöver modersmålet engelska även franska, spanska och kinesiska, och ska precis påbörja studier i ryska. Hon är den första som deltagit i alla Nasas sommarläger för ungdomar. Drömmen om rymden har hon närt sedan hon var tre år gammal, och vägen till Mars är utstakad: Efter studenten planerar hon kandidatstudier vid Cambridge följt av en master vid International Space University för att sedan doktorera i astrofysik eller astrobiologi vid Massachusetts Institute of Technology. Alyssa Carson är både begåvad och hängiven, hon siktar mot stjärnorna och kommer inte att nöja sig med att nå trädtopparna. Hon är enastående, men inte ensam.

Över hela världen ser vi nu hur kvinnor flyttar fram positionerna. De tar över universiteten. I både amerikanska och brittiska storstäder tjänar unga kvinnor redan mer än sina manliga kollegor. I en debattartikel i DN skrev Per Schlingmann och Kjell A Nordström nyligen om en tyst revolution som ”sveper bort etablerade strukturer och lägger grunden för en ny tid med kvinnor i städer längst fram vid fronten”.

Dessa iakttagelser återfanns redan för några år sedan i studien Amazonia – den framtida värld där kvinnor styr. I den studien lyfts det fram att kvinnor i karriären tjänar på framväxten av tjänstesamhället liksom att kvinnor är i majoritet på allt fler utbildningar, en viktig upptäckt är även hur köpstarka kvinnliga konsumenter har blivit. Även i Schlingmanns och Nordströms artiklar lyfts dessa faktorer: ”Urbanisering, tillgång till högre utbildning och framväxten av tjänstesamhället gynnar särskilt kvinnors karriärmöjligheter och företagande. Medan kvinnor flyttar fram sina positioner inom snart sagt alla områden verkar männen hålla fast vid traditionella yrkesval, värderingar och livslösningar.”

Mot bakgrund av detta ser den nya regeringens politik ut att bli en backlash för många av Sveriges kvinnor. Här har det kvinnliga företagandet ökat explosionsartat i och med de välfärdsföretag som nu kommer att kringskäras rejält i sin verksamhet. Inkomstgapet för unga har halverats i Stockholm sedan början på 1990-talet. Men i vårt land, som brukar kallas för ett av världens mest jämställda, går utvecklingen långsammare än i många av världens storstäder. Det går snabbare att nå jämställdhet när det finns privata alternativ inom kvinnodominerade yrken liksom om mindre byråkrati hindrar kvinnligt företagare. Om den positiva utvecklingen ska fortgå kan vi inte låsa fast Sveriges framtida Alyssa Carsons i en traditionell könsroll genom regelkrångel.

Uttrycket ”män är från Mars, kvinnor från Venus” brukar åberopas för att förklara varför var och en ska bli vid sin läst. Att en trettonårig flicka är Nasas främsta kandidat inför en framtida Marsexpedition är därför en utsökt ironi. Låt henne följas av fler, också i Sverige.

Kommentera inlägget

En halv biljon

28 Juni 2014

Idag presenterar Liberala ungdomsförbundet en rapport där vi sammanställt beräkningar för 22 av de 25 kostnadsdrivande eller intäktsminskande förslagen i FI:s valmanifest. Genomgående används, där det är möjligt, beräkningar från myndigheter, experter och andra partier som lagt samma eller mycket snarlika förslag. Totalt landar förslagen på 488 miljarder eller närmare en halv biljon kronor per år.

  • Politik är mer än kamrerskap, men för oss är det självklart att feminism och ekonomi hör ihop. Utan tillväxt ingen välfärd, och det drabbar kvinnor hårdast. Därför måste ett trovärdigt feministiskt alternativ också bedriva en trovärdig ekonomisk politik, säger Linda Nordlund, ordförande Liberala ungdomsförbundet.

  • FI har ställt ut löften till väljarna för en halv biljon kronor. De har lovat allt till alla. I Almedalen måste de redovisa motsvarande skattehöjningar och besparingar på närmare 500 miljarder eller backa från sitt valmanifest, säger Erik Scheller, vice ordförande LUF.

Ladda hem rapporten här – En_halv_biljon.pdf

Kommentera inlägget

Anmäl dig till Basliberal!

13 Maj 2014

Dags att anmäla sig till nästa basliberal! Det har blivit dags att anmäla sig till vårens sista basliberal, den 31:a maj – 1:a juni 2014 är det som gäller!

Basliberalen är LUF:s utbildning för dem som är nya i förbundet, eller bara intresserade. Du kan anmäla dig via länken nedan. Senaste anmälningsdag är den 22:e maj, men antalet platser är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt om du är intresserad!

Om du vill veta mer om Liberala ungdomsförbundet och bli aktiv lokalt är detta ett tillfälle du inte får missa! Det ger dig en inblick i förbundets alla frågor så som skola och utbildning, flyktingpolitik, feminism, EU och mycket mer. Du kommer att träffa unga liberaler från hela Sverige. Vi berättar vad som erbjuds dig som ny medlem och hur du kan bidra till att liberalismen sprids i Sverige.

Hör av dig till ebba.tornerhielm@luf.se eller 070 734 57 15 om du vill ha mer information om basliberalen.

Basliberalen hålls på kurssgård strax utanför Stockholm.

På utbildningen är all förtäring av alkohol förbjuden vilket även gäller oss. Kudde och täcke finns i varje säng och sängkläder och en större handduk ingår. Ett hett tips är att ta med varma strumpor eller tofflor eftersom golvet blir kallt och det är skoförbud inomhus.

Vill man komma till kursgården redan på fredagen är det fullt möjligt om man meddelar Ebba Tornérhielm i förväg.

Boka biljetter till Stockholm själv så snart som möjligt. Dina resor ersätts i efterhand av förbundet upp till 1000 kronor, om din resa kostar mer än så måste den bli godkänd på förhand för att du ska få full ersättning. Mer information kommer via e-post en vecka före kursen till dem som har anmält sig!

Anmäld dig här!

Kommentera inlägget

Kalender